Om HMF Group A/S

OM OS

HMF Group A/S er en af verdens førende producenter af lastbilmonterede kraner. Vores succes er skabt gennem vedvarende innovation og ikke mindst et kompromisløst fokus på kvalitet og service siden opstart i 1945. Vi er i HMF Group A/S ca. 600 ansatte. Vi er tilstede i Danmark, Norge, England og Tyskland. Herudover er vi via samarbejdspartnere repræsenteret i mere end 50 lande. 

Fra hovedkontoret i Højbjerg, varetages mange forskelligartede arbejdsfunktioner; udvikling af nye produkter, dokumentation, marketing, produktion, lager, opbygning af kraner, økonomi, teknisk support, HR mv.

I Danmark har HMF desuden lokationer i Roskilde, Galten, Rødekro samt Nørresundby. 

Hverdagen hos HMF Group A/S

- Fortalt af medarbejdere

HMF giver dig gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Jeg startede som maskinmesterpraktikant for 8 år siden, og har i dag en stilling som produktionsingeniør med ansvar og arbejdsopgaver, der kræver at jeg både er innovativ og kreativ. Så er du klar på at gribe faglige udfordringer, får du helt bestemt alle muligheder for at udvikle og udfolde dig i HMF. 
Morten Nørregaard Baun
Produktionsingeniør
HMF er en ældre virksomhed, som er i en konstant udvikling, hvilket jeg synes er utroligt spændende. Du får i HMF medindflydelse på opgaver og din faglighed kommer i spil. Derudover er vi også en meget social og aktiv arbejdsplads, hvor vi mødes til sportsaktiviteter samt festlige begivenheder, hvilket er med til at gøre HMF til en fantastisk arbejdsplads. 
Randi Madsen
Produktinformationschef
En af de ting jeg sætter allermest pris på hos HMF er det gode sammenhold, vi har mellem kollegerne. HMF er en uformel arbejdsplads, hvor der er plads til humor, og det giver en rigtig god stemning i hverdagen. 
Leonard Christian B. N. Fugl
Industritekniker
Jeg har været ansat ved HMF af to gange. Efter de første 7 år ved HMF, skulle jeg prøve noget nyt, men jeg valgte efter 6 år at komme tilbage, fordi HMF er en virksomhed, hvor arbejdsglæden er høj. Det kommer primært af det enestående sammenhold og den uformelle tone, vi har mellem kollegerne. HMF har en flad organisation, hvor man har stor indflydelse på sine arbejdsopgaver og høj grad af frihed under ansvar.
Alicia Vivier Brockhoff
Eksportkoordinator
Jeg har været HMF´er i mange år og har gennem årene haft flere forskellige ansvarsområder ved HMF. Det er rigtig rart, at der i min sen-karriere er fleksibilitet, så jeg får mulighed for at gå på nedsat tid og stadig være en aktiv del af HMF og sætte min erfaring i spil.
René Dahlkilde
Produktchef

Værdier

Vores kultur bygger på følgende værdier:

 • Kundefokusering: Vi ønsker, at alle i virksomheden har fokus på kunden og reagerer hurtigt og præcist på kundehenvendelser.
   
 • Troværdighed: Vi ønsker at gøre det, vi siger og holde ord.
   
 • Kommunikation: Åben og ærlig kommunikation og samtidig forretningsorienteret og professionel. 
   
 • Samarbejde: Tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde. 
   
 • Ansvarlighed: Vi ønsker, at alle skal vise fælles og personlig ansvarsfølelse i alt, hvad vi gør. 
   
 • Involvering: Vi ønsker, at medarbejderne skal have udfordrende og motiverende arbejdsopgaver, som de har stor indflydelse på og med entydig placering af ansvar og beføjelser.

Ejerskab

HMF er 100 % ejet af Bundgaard-fonden. Fonden har til formål at sikre at Højbjerg Maskinfabrik A/S og hermed koncernforbundne selskaber til enhver tid er ledet af kompetente bestyrelser, der skal sikre og udbygge grundlaget for selskabernes fortsatte beståen og udvikling, således arbejdspladserne i Højbjerg Maskinfabrik A/S og hermed koncernforbundne selskaber kan bevares og eventuelt udbygges, alt med henblik på, at der skabes en indtjening, der gør det muligt at opfylde Fondens øvrige formål. Fondens formål er endvidere at bidrage med beløb til indkøb af hospitalsudstyr, der ikke eller kun vanskeligt gennem bevillinger kan fremskaffes til hospitaler, klinikker og lignende med beliggenhed i Aarhus kommune. Fondens formål er almennyttigt og velgørende.

HMF Group A/S
Oddervej 200
8270 Højbjerg

+45 86 27 08 00
www.hmfcranes.dk
Powered by Emply